Fényisten és fényistennő
Az Egység Tény
Az ősmagyarság egysége a női-férfi egység,
amíg kétség van, nem lesz egység…!
Sok éve vársz. Vársz valamire. A csodára. Mert azt hallottad, hogy létezik. Olvastál is róla. Tele van vele a világ...háló. A net és a létezés hálója is, mely a minden-egy-egy-minden elve alapján körbefonja a Földet, és ha elindítasz benne egy energiát, akkor az végigrezeg benne, majd megsokszorozva visszatér hozzád. Ha jó, ha rossz. Minden sokszorosan. Mert a Földön mindenki Egy. Nem csak egy megfoghatatlan dolog az egység.
Az egység tény.
Sok éve áhítozol az igaz szerelem után. Várod, egyre várod, hogy beteljesüljön. Arra vágysz, hogy igazi, feltétel nélküli kapcsolódásban légy valakivel. Mindenki erről cikkezik, világszerte. Mindenki erről beszél. Könyvek jelennek meg. Elmész olyan helyekre, ahol hozzád hasonlóak vannak, hátha talán úgy könnyebb elhinni. Mert azt olvastad, a hit fontos. Pedig a hit odabent van. Benned. Nem megteremteni kell. Kiemelni.
Mert a hit tény.
Néhány éve találkoztál valakivel. Olyasmit éreztél, amit még soha azelőtt. Ő is érezte, és a szemében ott volt a végtelen, amikor a pillantásotok először összefonódott. Mégis…. olyan ijesztő volt. Olyan hirtelen az egész, mintha egy hatalmas fény-cunami rátok ömlesztett volna több ezer évet és tudtátok volna: eljött az idő.
Onnantól, hogy egymásra néztetek, már nem tudtok úgy élni, mint azelőtt. Nem tudtok csak úgy létezni, kietlen, sivár fizikai kapcsolatokban, amelyeket vagy a szex, vagy a pénz, vagy a gyerekek tartanak össze. Ó, igen, hát te is olyanban éltél. Talán még ő is. Amíg nem találkoztatok. Onnantól már csak a fizikai testetek járt haza. A lelketek onnantól egy, hogy egymásra néztetek. Valami történt ott és akkor, amiről az az érzésetek, hogy MEG VOLT TERVEZVE.
Igen. Meg. Méghozzá NEM EZEN A BOLYGÓN.
Valahol máshol. Ha lehunyod a szemedet, kékséget látsz… kék emberek, kék fűszálak, kék-gyémántos fák és növények, tiszta levegő, lila égbolt. Azt hiszed, hogy megőrültél...mert igazából ez nem létezik…
Dehogynem létezik.
Úgy hívják: Szíriusz.
Gyönyörű kék fénnyel kapcsolódik Földanyához, mert egységben van vele. Mindig is egységben volt, ahogy a Nap és Hold is. Csak éppen nem tudtunk róla.
Eltitkolták, elfeledtették, megölték a tudatunkban azt, hogy hová is tartozunk és kik vagyunk mi.
Féltek tőlünk.
Mert a szívünk és a lelkünk tiszta, függetlenül attól, hogy éppen ebben a reinkarnációban milyen személyiségjegyeink vannak, miben milyen bolygó áll, hányas házban mi van, mik az általános jellemzőink, hogyan szocializálódtunk, hogyan éltünk idáig.
Teljesen mindegy.
Ugyanis az, hogy kik vagyunk, azt nem kell megteremteni
Mert az, hogy a kék bolygóról jöttünk, az tény.
Összefonódott a pillantásotok, és onnantól az életetek is. Eggyé váltatok, de a testetek és a fizika körülményeitek nem. Ez kínzó hiányt eredményezett. Fájt és fájt egyre jobban.
Hová fordul az ember, ha már nagyon fáj?
Istenhez.
Na igen. Kérdés, melyikhez.
Szerinted csak egy van? Illetve, aki van, az biztos, hogy az Isten?
Csak azért, mert azt mondták, mert olvastál róla, mert le van írva egy sokat emlegetett vaskos, szinte érthetetlen nyelven írott könyvben?
Hiszen semmiben nem lehetsz biztos, amit nem tapasztaltál meg.
Mert a megtapasztalásod az tény.
Minden más, csak hit.
A többi hit, és a hitedből csak annyi az igazán színtiszta, amely belülről jön. Amit mások mondanak neked, az nem hit, hanem információ.
Az Isten, mely megint egyre erősebben trónol a fejekben, valójában nem szolgál minket. Ezt te is tudod. Hányszor imádkoztál hozzá? Sírva, zokogva, magzati pózban az ágyon? Meghallgatott?
Jött bármi visszaigazolás?
Nem igazán.
Mert nem hallgat meg senkit, csupán elveszi, ami neki jár. Ahogyan eddig is ezt tette.
Hamis emberek ültették a hamis istent a trónra, a csillagok közé, ahol semmi helye nincs. Könyvet írtak róla, krónikákat és evangéliumokat hamisítottak meg, és kiirtották az ősi hitet. Azt a hitet, amit mi is képviselünk, és ami a Szíriuszon alap. Nem kérdés.
A hamis istent úgy is hívják: Jahve Isten. Egy olyan kreált istenkép, melynek még csak alapja sincs, csupán egy kitalált teremtés történet, melyre azt mondták neked, hogy igaz, és te elfogadtad feltétel nélkül, holott az egész Ádám-Éva-kígyó sztori eléggé foghíjas, rengeteg benne a logikai baki és az összefüggéstelen elem.
A hamis istenhitnek nem voltak saját ünnepei. Sem saját szimbólumai. Így mindent eltorzítva ellopott az ősi vallástól, amit pogánynak, eretneknek csúfolt, és máglyahalálra ítélte azokat, akik egyáltalán ki merték ejteni a szájukon bármely ősi isten nevét. Keresztes hadjáratot szervezett “isten nevében”. Milyen Isten az, mely megengedi, hogy a nevében nőket és gyerekeket élve égessenek el, amely hagyja, hogy milliókat mészároljanak le ártatlanul keresztes hadjárat néven? Igazságos? Ó hát persze.. mert azt mondták neked, hogy az. Tévedsz.
A hamis isten maga a GONOSZ. Gondolj bele, milyen most a világ. Illetve milyen volt évezredeken át.
Mennyi vér, gyilkosság, köpönyeg forgatás, harácsolás, nárcisztikus zsarnokság tapadt Isten nevében az emberek kezéhez.
Az, amit az emberek isten nevében művelnek, valójában olyan, mint egy hatalmas ÁTOK. A Földet körbefogó, a Fényt eltakaró Átok.
Tudtad, hogy például egy sumér teremtés történet alapján az Ősanya vette ki magából az Ősapát és így lettek egyek?
Tudtad, hogy egy másik teremtés történet alapján Napisten önkielégítést végzett és a nagy bummból lett az ősrobbanás…. ez GYÖNYÖRŰ. Hiszen az akkori emberek tudták, amit mi elfelejtettünk.
HOGY EGY EMBERBEN BENNE A VAN A FÉRFI ÉS A NŐ EGYBEN. EGYSÉGBEN. ONNANTÓL KEZDVE, HOGY MEGSZÜLETIK A LÉLEK ÉS ÉVMILLIÓKON ÁT LÉTEZIK.
Napisten keze szimbolizálta a Nőt, a fallosza pedig a Férfit, a nagy bumm pedig a kitörő szerelem-energiát, mely létrehozta az Univerzumot és a Földet, a Naprendszert és minden galaxist.
Tehát, ahogy én már felfedeztem nyáron: A szerelem Univerzumában élünk. A szer-elem az ötödik elem, a legerősebb elem, és benned van, mert az Ember az ötödik elem, és az Ember akkor kerek egész és akkor Egy mindennel, ha ő maga a Szer-elem.
Azaz, az ember maga a Szer.
Szer-tartás.. Az emberek maguk az istenek és istennők, akik a szertartásokkal behívták az Ősi Napistent akkor, amikor a KERESZT-TÉNY-ség még nem rombolta le a szent helyeinket, nem zúzta porrá a szakrális kincseinket, nem nevezte át, eltakarva az eredeti helységneveket, nehogy emlékezzünk.
A hamis isten nevében mindez azért lett eltörölve, mert nem állt érdekében a háttérhatalomnak, mely ezt az istent mint saját Teremtőjüket a valódi Napisten helyére ültette, hogy a férfi és a nő egységben legyen. Hiszen ha egység van, akkor boldogság van. És ha boldogság van, akkor a boldog embert nem lehet uralomban tartani. Azt lehet uralomban tartani, akit úgy vezetnek mint szamarat az elé kötött répával: ott a boldogság, de soha nem érheted el. Ez globális dolog és nem csak a spiritualitáshoz kötődik, én globális dolgokról beszélek most. Globálisan van elhintve a kerek egész-ségtelenség, egység-telenség és felborult férfi-női egyensúly magva.
A fél-elem.
A világban a félelem tény.
Érezhetően van ott mindenütt.
A világot átállították patriarchális társadalommá egy fondorlatos háttérhatalmi terv alapján a természetesen CSAKIS FÉRFINEMŰ ISTENKÉPPEL bevezetve, és mindazt, ami női-férfi egységről szól, bálványimádatnak, boszorkányságnak, fekete mágiának, sötét oldalnak és pogányságnak, barbárságnak bélyegezték.
Tehát visszatérve az ősi teremtés történetekre, ha úgy igazán belemélyedsz ebbe - a google a barátod, a könyvtár és az antikváriumok úgyszintén -, akkor rájössz: miért is kellene elfogadnod a bibliai nárcisztikus istenképpet, aki csupán azért űzte ki az emberpárt a paradicsomból, mert megették a tiltott gyümölcsöt, melyet a kígyó - a “sátán” - kínált, aki voltaképpen ÖNTUDATRA ÉBRESZTETTE A FÉRFIT ÉS A NŐT... .
Állj meg egy pillanatra és gondolkodj. Használd az elmédet arra, amire teremtetett: gondolkodásra. Cogito ergo sum.
Ha Isten megteremtette - hat nap alatt, micsoda lehetetlenség - a világot, benne Ádámot, majd Évát, kérdem én, nem tudta, hogy a kígyó ellene fog fordulni? Ez az Isten nem lát a jövőbe? Azonkívül akkor, amikor szembeszegültek az akaratával, miért nem adott egy új esélyt az emberpárnak? Miért viselkedett úgy, mint egy elkényeztetett ötéves gyerek?
A kígyó pedig, aki elmondta a férfinek és a nőnek, hogy öntudatukra fognak ébredni, valójában JÓT akart nekik. Te talán nem szeretnél öntudatra ébredni? Kétlem, hogy nem, hacsak már nem ébredtél fel, és soha többé nem mennél már vissza a mátrixba…
A bibliai kígyóra rásütötték, hogy maga a Sátán, majd összemosták Luciferrel, és az egészet egybegyúrva egy újabb hamis dolgot találtak ki.
Lucifer, mint arkangyal, szembeszegült a fent említett nárcisztikus elkényeztetett kisgyerek személyiségével rendelkező, mások igazságát elfogadni képtelen, önző istenséggel már akkor, amikor a világot megteremtette, mondván Ő NEM SZOLGÁLJA AZ EMBERT.
Namármost, ha nem szolgálja az embert, akkor hogyan csúszott oda kígyó képében, elcsábítva a nőt, hogy egyen a tiltott gyümölcsből - erőteljes szexuális jellegű manipulatív metaforahasználat! - és tájékoztatta, ha eszik a TILTOTT GYÜMÖLCSBŐL, AKKOR ÖNTUDATÁRA ÉBRED.
Azaz, aki MEGSZEGI ISTEN TÖRVÉNYÉT, ÉS MEGNÉZI MINDAZT, AMI TILTOTT, AKKOR ÖNTUDATÁRA ÉBRED.
Vezessük tovább a fonalat.
Mi az, ami tiltott? Tudom, nem vagy vallásos - esetleg -, ahogyan én sem. Az istenképet akkor emeltem magamba, amikor már egészen komolyan foglalkoztam a spiritualitással.
Tehát, ami tiltott, az mind az ÖRDÖGhöz kötődik.
Az ördög pedig egy kitalált fogalom.
Olyan, mint a király legkisebbik fia, vagy mint a hétfejű sárkány.
Egy archetípus. Azaz olyan kép a kollektív tudatalattiban, melyet mindenki a világon felismert, mert BELEKÓDOLTÁK.
Azt is, hogy az ördög egy patás, villás farkú, pirosan világító szemű lény, aki csupa gonoszságra CSÁBÍT.
Hogy mikre, az nem is fontos, a lényeg, hogy rá akar venni olyasmire, ami csábító. El akar mozdítani a komfortzónádból. Az, hogy ehhez esetleg démoni alkukat kapcsolsz, vagy gonoszságot, bármit, az azért van, mert minden horrorfilm alapja az ördög, minden évezredek óta tele van az ő rémképeivel, egy tökéletesen kreált kitalált alakkal.
Kérdem én: találkoztál már vele? Láttad?
Tényleg létezik?
Nem. Nem létezik. Soha nem is létezett.
A kecskeszarvas, patás ördög valójában egy ősmagyar szertartásban teljesen másról szólt. Patákról és villás farokról egyáltalán nem, azonban az agancsokat az ősi sámánok, és később a vikingek is azért hordták, mert a férfierő szimbóluma a szarvas csodálatos agancsa, mellyel az erejét, érettségét mutatja ki, ezzel harcol az ellenségei ellen és ez az ő ékessége.
Innen hát a szarv. Melyet egy jóval másabb állathoz, a kecskéhez kötöttek. Mindez tehát ellopva lett az ősi magyar hagyományokból.
Egy kis számolás. Ha az ősmagyar sámánok már hordták a szarvakat a szertartás közben, akkor HOGYAN LEHETSÉGES, hogy idekeveredtünk valahonnan - ki tudja, honnan, talán keletről, Mongóliából, de azért a finnugorok a rokonaink… - és elfogaltuk a Kárpát medencét, jóval a kereszténység megjelenése után?
Ugye, hogy nem stimmel? Hát persze, hogy nem.
Tehát az ördög valaha Sataniel vagy Lucifer néven létezett, és arkangyal volt, gondolod te, mert ezt olvastad.
A Sataniel nevet én elvetném. Enyhén szólva is manipulatív.
Lucifer azonban - Fényhozó.
Latin név. Egy holt nyelven adott név.
Mit gondolsz arról, ha ezt fizikai síkon nézed?
Fény-hozó. Mi az, ami hozza a fényt? A Nap. Mi ad életet a Földnek? A Nap. Mi az, ami utat mutat az eltévedt vándornak a világ bármely pontján? A Nap által megvilágított Vénusz, azaz földi nevén a hajnalcsillag.
Lucifer alakja jóval a kereszténység előtt létezett és az egyik neve ez volt: Hajnalcsillag.
A másik neve pedig: Napisten.
Jól olvasod.
Soha nem volt kiűzetve a paradicsomból, és letaszítva azért, mert bűnös. Ő elárulva lett, vagyis mondjuk úgy, ez a forrásenergia megszünetve lett, és a helyére emeltek egy hamis, elérhetetlen, nárcisztikus istent, jahvét.
Ha már a kiűzetésről beszélünk, gondold át.
Az egyik verzió szerint már akkor ki lett űzve, amikor nem volt hajlandó az emberiséget szolgálni. Kérdem én, melyik emberiséget? A háttérhatalmat vagy magát az embert? És ha nem volt hajlandó erre, akkor Isten talán igen? Az az isten, akinek a nevében évezredek óta ölnek, lopnak, csalnak, hazudnak, a Vatikánban pedig rejtegetik az ősi iratokat? Da Vinci kód. Gondolom, olvastad, láttad. Kétségtelenül erőteljes bizonyítékokat vonultat fel az egyház ellen.
A másik verzió szerint azért lett kiűzetve Lucifer-ördög-sátán-gonosz a paradicsomból, mert elárulta Istent azzal, hogy megmutatta az emberpárnak a tiltott gyümölcsöt: azaz az öntudatra ébredést.
Mindkét verzió sán-tít..!!
Logikailag nem összerakható. Olyan, mint egy szokásos hollywoodi film, melyet hatalmas kasszasikernek mondanak, de már a moziban röhögsz a nyilvánvaló beetetős bakikon, melyeket később ki is parodizálnak.
Én szívem szerint a luciferi hamis sztorit is kiparodizálnám. Lenne mit. Az egész egy óriási beetetés.
Lucifer soha nem volt arkangyal.
Csak azért, mert ezt olvastad, még nem igaz!
Lucifer maga a Napisten. Mely kétnemű. Odabent lakozik a férfi és a nő, ahogyan benned is.
Biztos, hogy benned is? Vetheted fel a kérdést.
Eléggé naturális példa, ahogy a Napisten, úgy te is teszel olyat, amiből robbanásszerű bumm lesz… ha csak egyetlen nem lakozna benned, hogyan tudnád véghezvinni? Nem lenne természetellenes? Dehogynem. És éppen ez az a dolog, amiért még anyád is rád kiabált, amikor lebuktál. Mert bűn… miért is bűn? Hogyan lehetne bűn az, ami számodra boldogságot okoz?
Ha visszanézed a történelmet, minden bűnnek lett nyilvánítva, ami boldogságot okozott. Az emberek nem lehettek boldogak, hiszen a boldog ember már nem irányítható, hiszen teljes.
Lucifert a kereszténység előtt Zu-nak - viharmadár -, Ré-nek - egyiptomi Napisten - és még sok másnak nevezték, a lényege ennek az energiának az, hogy olyasmi, ami felébreszt. Ami felráz. Ami fényt hoz az életedbe. Ami boldoggá tesz. Ami felnyitja a szemedet. Ami visz előre a legnagyobb sötétségben is - Hajnalcsillag. /amerikai sorozat: Lucifer. A főszereplő maga Lucifer, teljes nevén Lucifer Morningstar./
Mindaz, amit most mondok neked, nem újkeletű, mégis elfeledkeztél róla. Hiszen szokásod feltétel nélkül elfogadni hitrendszereket, hiszen annyian hisznek benne. Én is így voltam vele. Pedig nem részesültem katolikus neveltetésben.
Hogy mindennek mi köze a férfi-nő egységhez?
Kezded már átlátni, de tovább viszem a szálat.
Tudtad, hogy a keresztelésnél lezárják a harmadik szemet?
Tudtad, hogy amikor megkeresztelik a babát, ráteszik a keresztet, mondván, hogy bűnös? A kereszt szimbólum, a nem egyenlő szárú, NEM VÉDELEM, HANEM A BŰNÖSSÉG CIPELÉSE. A rabszolgákat és a bűnösöket feszítették keresztre, és az alakja egyszerű fizikai-statikai ok miatt olyan, amilyen, hiszen tartotta a két szár a két kezet és a karokat, a hosszabb szár a lábakat. Ennyi.
Amikor Jézust keresztre feszítették - amit később egy másik cikkben szintén meg fogok cáfolni, soha nem történt meg - akkor az egész világra rásütötték, hogy bűnös, annak ellenére, hogy eme mendemonda szerint Jézus a bűneinket váltotta meg. Véleményem szerint az, hogy valaki megváltja az egész emberiség összes bűnét, nem más, mint a felelősségvállalás gyerekes elkerülése, olyan, mint a gyónás. Isten megbocsát, nyugodtan mehetsz vissza tovább csinálni, amit eddig, majd újra elmész gyónni és akkor megint megbocsátást nyersz. Olyan logikátlan, mint a búcsúcédula, amin ma már csak nevetsz. Ha azon nevetsz, ezen is kellene.. ugyanis ez ugyanolyan porhintés.
Kitalált mesékkel etetnek minket több ezer éve, és még ha nem is részesültél vallásos neveltetésben, sajnos, ahogyan én is tapasztaltam, ott van a tudat alattidban a kód: bűnös vagy. Mert kereszt van a világon. Vagyis volt, egészen 2017. január 13-áig.
Tehát a világ számtalan épületén, nem csak a templomokon, fiatalokon ma is, tetoválás formájában, fülbevaló formájában, nyakláncon, kulcstartón, rejtett épületdíszítő elemeken és mindenhol ott a kereszt.
Tehát a kereszt tény.
Kereszt-tény. Egész-ség helyett kereszténység.
Teljesség helyett bűnösség.
Mivel jahve isten már alapjaiban ledegradálta a nőt, elvette tőle az összes alapvető emberi jogot /mindenki szabadnak és egyenlőnek születik.. Függetlenségi Nyilatkozat.. akkor ez a nőkre nem vonatkozik?/, szolgává tette, megtiltotta, hogy a nő élvezze a szerelem testi és lelki vonatkozásait, bevezette a kényszerházasságot, amely ma is dívik, érdekházasság formájában, pénzért, gyerekért, anyagi biztonságért, vagy csak mert jó a szex.. ennyi elég, hogy hozzámenj valakihez??
Ráadásul mindezt még a katolikus templomba is beviszik, mert szép, divatos, fény-űző /!!!!/
A katolikus szertartás alatt a pap stólát köt a pár kezére, azaz SZERELMI KÖTÉST HAJT VÉGRE SZÓMÁGIÁVAL….!
Akiben tiszta szerelem van a párja felé, annak nem kell villogni a házasságkötéssel, elég egy ősi erdő ősi fája előtt kimondani az Ősküt… Ennyi. Nem kell hozzá vendégsereg, lakoma, kirakat, díszkivágítás…
Az már nem kettőtökről szól!
Annyi minden van, ami az egységet kétséggé teszi. Már ez is. Esküvő kifelé, extrovertáltan. Minek?
Polgári papír. Minek?
Ha még egyszer nekifutnék - a férjes nevem a facebookon csak azért van, mert be kellett szkennelnem a személyigazolványomat, mivel a profilomat - ki tudja miért… - feljelentették, és abban még a férjes nevem van, de már sok éve elváltam - én is úgy tenném, ahogyan az őseim. Egyszerűen, Napisten alatt állva, a természetben, magyar földön, elmondva őseink házassági esküjét, az Ősküt. Az nem fontos, mi van a személyimben. Az arra való, hogy igazoljam magam, és használjam sok dologra, ami ebben a társadalomban kell. Ennél többet nem jelent.
Nem az a lényeg, mi van a papírjaidra írva.
Az a fontos, mi van a szívedbe írva. Mert azt nem tagadhatod meg.
A férfi-nő egység tehát évezredekkel ezelőtt meg lett bontva, el lett tüntetve a FELE, A NŐ.
Ezért él a világ fél-elemben.
Azonban Lucifer témája már évek óta lázban tartja a világot és a rég elfeledett ősi igazság kezd a felszínre kerülni. A Napisten, maga a Fény, a Hajnal Csillaga pedig a női párja. Lucifer és Luciferina, ha a mostani nevüket nézzük. Baál és Balora, ha a régit.
A Baál helységnév Magyarországon sok helyütt eltorzítva fellelhető, illetve nevekben is. Balaton. /Bál-a-tón/ Balázs. Bálint. Borbála. /a bor bálja/. A baál azaz a bál voltaképpen Napisten tiszteletére rendezett ősi szertartás volt, melynek keretében bort ittak - a magyarság borivó nemzet -, ünnepeltek… és boldogok voltak…!
A bál a tón egy szintén ősi szertartás volt, melynek keretében a REZGÉST hívták őseink segítségül, hogy ENERGIÁT KÜLDJENEK A VILÁGNAK, a Holdhoz kötötték, mely Balaton-világosnál indult, /szándékosan tettem oda kötőjelet/ és Fonyódnál - fogyó - ért véget és a Hold tükröződése révén az ősi éjszakában segítségül hívták Napistent, hogy hozzon a női megtestesülése, a Hold révén fényt egységben az emberiségnek. Egységre hívták őket.
Ezért bál a tón.
Baál az ősi Napisten számtalan szertartásnak örvendett őseink körében. A magyarság istene volt, és onnan vették át a KÉSŐBBI NÉPEK.
Jól olvasod. Későbbi.
A magyarok első királya nem I. István volt.
Te is tudod, hogy ez nem igaz. I. István volt az, aki eladta az országot a német-római birodalomnak. Az első királyunk Nimród volt. Egy óriás. Nimród csillagképe is hozzánk kötődik.. tehát onnan jövünk.
Ha a Pilist jobban megnézed, egy fekvő óriást látsz.
Attila volt isten ostora.. no de melyiké?
Ha Attilától rettegett egész Európa, de egy istent tiszteltek, miért nem tudtak megegyezni? Mert nem egy istent tiszteltek.
A magyarok istene… miért is van ez így kiemelve még Petőfi soraiban is?
Mert a magyarok istene az egy külön isten.
Az Árpád-ház volt az utolsó szakrálisan jogfolytonos uralkodóház Európában. Onnantól, hogy ez meg lett szakítva, mindenféle külföldi uralkodók lettek nálunk a trónra ültetve.
Mindezt azért, hogy minél nagyobb pusztítást végezzenek.
A keresztények átvették az összes “pogány” ünnepet, átmásítva, megalázva és ellaposítva.
Boldog szoktál lenni karácsonykor? Vagy alig várod, hogy vége legyen.
Mert ez egy kreált ünnep. Semmi köze a valósághoz.
Ugyanez a helyzet a hús-véttal.
A magyar szó jelentése: ember, az első ember a Földön.
Miért nem értik a nyelvünket sehol? Azért, mert le van kódolva, és mert a nyelvünk a teremtés összes kódját tartalmazza. Szer-elem, fél-elem, fény-űzés, tört-én-elem… azaz megtört én elem. Minden más nyelven history, história… nálunk történelem.
Jeleztek nekünk eleink valamit.
Mégpedig jó sok piros felkiáltójellel.
Mégse vesszük észre.
Most talán már igen.
A sok ezer éves átok a magyarságra úgy szól: mindaddig leszünk elátkozva, nem leszünk se bőségben, se boldogságban, egymás farkasai leszünk, amíg vissza nem térünk őseink hitére. A Napisten hitére. Azaz, Lucifer hitére, aki nem a gonosz. Mellesleg a gonúz vagy gonűz szertartás a gond-űzés szertartása volt, és a kereszténység innen vette át azt a szót: Gonosz.
Tehát a magyarság gonosz lenne? Inkább gondűző. A legvidámabb barakk, ahogy az a szocializmusban mondták. A magyar tud mulatni igazán még bánatában is. Tartja a régi mondás. A magyar virtust le kell törni. Mondták a monarchia idején.
Minden évszázadban fellázadt a magyar. Mert érezték, vissza kell venni, amit elvettek tőlünk.
Ha már itt tartunk, Székelyföld a magyarság olyan szíve, melyben még élnek az ősi szokások, és biztosan te is, ahogyan én is, elég sok székellyel találkozol, mert tömegesen vannak itt, sok éve. Ott magyarok, itt románok… mert trianonnak köszönhetően nincs otthonuk. A székelyek nem románok, hanem ősi magyarok és a nyelvezetükben is sok olyan elem van, ami nekünk kicsit szokatlan, a helyesírásuk, mely nekünk sokszor hajmeresztő, azért olyan, amilyen, mert még a nyelvújítás előtti elemeket tartalmazza. Egyszerűen gondolkodnak. A-ból B-be nem kerülőúton jutnak el. Hanem úgy, ahogyan az egyszeri magyar. Határozottan.
Trianon legfőbb célja az volt, hogy Székelyföldet elvegyék tőlünk Erdéllyel együtt, ahol sok “rebbelis” uralkodónk és fejedelmünk nevelkedett és élt. Most mégis tömegesen utazunk Erdélybe, mert látni akarjuk és érezni, mi van ott. Mi vagyunk ott. Az ősi erő van ott. A nagy hegyek között, ahol a levegőt harapni lehet.
Ott még él az ősi hit, az ősi hagyomány.
Az ősmagyarok egyszerűen kezelték a szerelem kérdését, ahogyan minden mást, mert a hitük is egyszerű volt. A mátkapár összetartozik, és kész. Hogyan szólnak a népmeséink - melyekbe az ősi hitünket és vallásunkat, az ősi mágia - mag-ia - magor mágusok - elemeit elrejtették? Találkozott a CSILLAGszemű juhász a szép királyleánnyal…
Csillagszemű… a kék szemek, melyek a szíriuszt idézik, vagy éppen zöldek, ami szintén.
Fűzögethetném még sokáig e történet fonalát.
Fogom is, majd soron következő cikkekben.
Az ősmagyarságban ott volt a női-férfi egység. A fényben.
A női-férfi egység hozza és szórja azt a fényt, amiről azt hitted, hogy sötétség, mert a háttérhatalom az ördöghöz kötötte egy trükkös manipuláció folytán. Azonban a fényhozásnak semmi köze a sötétséghez. A magyarság a fény népe. A fényhozó nép. Emlékezz a Nostradamus jóslatra.
A magyarság istene a Napisten, ami egyszerű fizikán alapszik. A Nap tartja a Földet életben. A Nap galaxisunk középpontja. Az ősi ember nyilván a Napot tekintette istennek, és mivel megfigyelte, hogy éjjel a Nap lebukik a látóhatáron, azt mondta, a Nap az égi apa, a Föld a földi anya - innen van a földanya elnevezés -, és ők minden éjjel egyesülnek, majd megszületik az új fény minden reggel. Eléggé optimisták voltak, hiszen tudták, hogy minden nap egy új kezdet. A magyar nyelvben a Nap és a nap miért ugyanaz? Elgondolkodtál már ezen? Mert én igen.
A hajnalcsillag pedig éjjel is elkalauzolja a vándort… Lucifer Hajnalcsillag Fényhozó… akinek a nevét még egy amerikai sorozatban is elismerik, sőt, maga a sorozat is eléggé feltárja az igazságot a Fényhozó valós személyéről, a főszereplő egy vérengzés láttán mondja: most legalább már értem, mi az igazi gonosz…
A Sátán sántít. Azért sántít, mert valójában egy antianyag.
Ha mindennek van ellentéte, márpedig van, akkor a fény ellentéte a sötétség, és ha Lucifer a Fény, /Lucifer-Lux/, akkor nem ő a sötétség, nemdebár?
Az anyag ellentéte az antianyag. Amelynek nincs magja. A sátán az, aminek nincs magja, ezért kell neki az, aminek van. Minek van magja? Mindennek, ami élő, és amit alkotott az ember. A magyarok találták fel a mai technikai újítások egy jó részét… a magyar a mag népe, nevében is benne van a szó: MAG.
Aminek van magja, az kell a sátánnak, mert nem tud teremteni. Azaz mi kellünk neki. Mert nekünk van Magunk. A magban van az egység. A mag-egység. Ami a lélekmagodban is ott van. Az ősi lélekkódodban, amit a Szíriuszról hozol.. ahova haza akarsz menni… Ákos, akit mostanában olyan sokat támadnak, mindent megénekelt erről már évekkel, sőt, évtizedekkel ezelőtt, de az Eddát vagy az Omegát is felhozhatnám példaként.
Ákos: Hello /vissza kellett jönnöm a Földre, és félek, hogy itt ragadok../
Edda: Elveszett illúziók / száz és száz éve kötélen táncol a remény/
A Szózat: Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért..
Himnusz: megbűnhödte már e nép a múltat és jövendőt..
Nemzeti dal: A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk…
Folytassam még, vagy folytatod, esetleg a Kárpátiával és a többivel?
Minden ettől hangos. A mag népe pedig anno benépesítette a Földet. Hiszen mind Afrikában, mind Ausztráliában, mind az Amazonas környékén találtak olyan ma élő törzset, mely magyarul beszél, és az ősi vallásunk igencsak közel áll a szintén kiirtott néphez, melynek vérén egy hatalmas uralkodó ország, az Amerikai Egyesült Államok dőzsöl évszázadok óta…
A mag népe most a mag állapotában van. Hamarosan azonban kiárad és beárad. Sokan már nem azért mennek ki külföldre, mert ott kolbászból van a kerítés, hanem ezért, hogy kivigyék a fényt… sokan pedig, akik már nem bírják tovább hontalanul, hazajönnek, ahogyan azt Nostradamus, akit az ő korában eretneknek bélyegeztek, megjósolta jó előre…
A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez..
Ugye, libabőrős vagy?
Minden megszólít. Minden, ami magyar.
Mert magyar vagy.
Ember vagy.
A Mag Népének vére vagy, egy ősi tiszta fajé, mely nem a Földről származik. Ezt titkolják a legjobban.
A Kakas éve jön hamarosan a kínai időszámítás szerint. Azaz kikiabáljuk az igazságot.
Egyes év van, Nap év, azaz új kezdet.
Többen cikkeznek most arról, hogy 2017-ben elválik az igaz a hamistól.
Abszolút alátámasztom. Ez így lesz. A Nap évében semmi nem tud elbújni… mindenre fény derül..
Az ősi igazságra is, amely után mindannyian vágyunk.
Az ősi igazság, mely az ősmagyarságról szól, a női-férfi egységről is szól, mert amikor megérted, hogy ki vagy, és miért vagy itt, amikor rájössz, hogy benned van az egység és az ősi hit, amikor átengeded magadon végre a fényt és megérted az ősi igazságot, hogy amire azt mondták, hogy sötétség, az fény, amire azt, hogy fény, az sötétség…
AKKOR FELTÉTEL NÉLKÜL EL TUDOD FOGADNI MINDAZT, AMIT EDDIG A PÁRODBAN SÖTÉTNEK LÁTTÁL, MERT FEL FOGOD MAGADNAK TENNI A KÉRDÉST: TÉNYLEG SÖTÉTSÉG, VAGY CSAK TANÍTÁS?
Hiszen olyan a párodban az, ami téged felbosszant, meghökkent, próbára tesz, TÜKRÖKET TART, mint a piros felkiáltójel. Lucifer tükrei, ahogy mondani szoktam, melyek tanítanak, de nem simogatással, hanem azzal, hogy szembesítenek. Ha a párodban valamit nem tudsz elfogadni, akkor azt magadban nem tudod elfogadni.
Egy rövid kitérő az ikerláng folyamatra: A lángolási fázis az iker-láng folyamat maga, a sokak által, és általam is jól felismert és megélt fázisokkal létezik, azonban AZ IKERLÁNG FOLYAMAT AZ EGY ÁLLOMÁS. Az nem maga a kapcsolódás!
Benne van a nevében: iker-láng. Egymás tükreiként egy fájdalmas lángolási folyamattal egymásból kiégetitek a Nap tüzének erejével azt, ami nem oda való.
Majd amikor magatokba fogadjátok az világegységet, benne a Napistennel, és az ősi, igaz hittel, azzal az egyszerű hittel, melyhez nem kell másokat olvasni, követni, másoknak hinni, csak magatoknak és annak, ami a szívetekben van, akkor megszületik az egység kívül is.
Mert ami fent, úgy lent, ami bent, úgy kint.
Nincs ebben semmi bonyolult.
Az egységetek tény. Abban a percben, hogy MINDKETTEN UGYANAZT AKARJÁTOK, onnantól ugyanazt teremtitek: az egységet és egymást egységbe hívjátok.
Egész egyszerű ennek a lényege: el kell döntenetek, hogy boldogok akartok-e lenni, vagy olyanok, mint a szamár és a répa esete.. boldogság, melyet jövőbe vetett várakozással, vagy éppen múlton rágódással soha nem érhettek el.
Vegyétek le a szemellenzőt és dobjátok ki a répát: az illúziót.
Egy döntés csupán: boldogok akartok lenni? Ha igen, akkor mostantól nézzétek a világot az egyszeri magyar szemével.
Elvárások és feltételek nélkül. Mert az őseinknek sem voltak elvárásaik és feltételeik. Azokat évezredes kínunkban mi tettük oda.
Már vége. Ne válasszátok a félelmet, válasszátok a szerelmet.
Ki tiltja meg?
Semmi nem tiltott.
“Tévedsz, ha azt hiszed, nem tehetsz meg bármit. Bármit megtehetsz.” /Assasins Creed/.
A fényt már semmi nem állíthatja meg, ugyanis ha egy forrásenergiában elkezdenek hinni, az elhozza a teremtő erejét és fényét. Így van ez Napistennel is. Ha sokan hisztek benne, ahogyan már egyre többen, úgy növekszik az ereje.
Minden összefügg mindennel. Hatalmas erő az, ami a kezünkben van, és hozzá a MAG Piramis, melyet két éve használunk, és most már több ezren vannak benne, napi szinten teremtünk, gyógyítunk, védelmezünk vele. A MAG Piramis asztrális-mentális hétszintes arany piramis, energia-koncentrátum, melynek a tetején egy arany gömb van.
Meditációban léphetsz be, és a lényege a feltétel nélküliség. Mindent, amit odabent kiáramoltatsz, az a sok pozitív energia és sok ezer embernek köszönhetően visszaáramlik hozzád megsokszorozva.
Ugyanez a helyzet a fénnyel is, és az egységgel is.
Az egység ott van, csak meglehet, még nem érzed. Azonban ha idáig jutottál az olvasással, már elindultak az agytekervények, ahogy néhány hónapja nekem is.
Soha nem felejtem el azt a december eleji estét, amikor egy oldáson a lány azt mondta nekem: VEDD LE A KERESZTET, MERT NEM VAGY BŰNÖS.
Levettem a keresztet.
Azóta az egész életem megváltozott.
Nem a boldogtalanságot választottam, hanem a boldogságot, és nem a sötétséget, hanem a fényt, nem az illúziót, hanem a valóságot.
Amikor a most 16 éves lányom két évvel ezelőtt azt mondta: nincs Isten, meghökkentem. Amikor a szerelmem ugyanezt, dühös lettem. Pedig nem tartom magamat istenhívőnek, mégis beleette magát a tudat alattimba.
Az élet tanításai során értettem meg, hogy amit fénynek láttam, az volt a sötétség, amit sötétségnek, az a fény.
Amióta a fényben élek, azóta eltűnt minden körülöttem, ami visszahúzott. Szabad vagyok, és szeretném, ha te is az lennél.
Minden, amit teszek, azt azért teszem, hogy a magyarság felébredjen.
Amikor elkezdtem pedzegetni a Lucifer témát, megtalált több sámán és táltos. Olyan anyagok kerültek a kezembe, amelyeket nem találsz meg sem a könyvtárban, sem az antikváriumban. Részben ezekből, de főként a való életből, tapasztalás útján és átlátási képességgel raktam össze azt, amit most elolvastál tőlem.
Én tudom, hogy igaz. Nem kell elhinned. Tapasztalni fogod, hogy amíg nem rakod le a keresztet, amíg kergeted azt, amit soha nem érhetsz el, addig nem leszel boldog, mert a jövőben van a fókusz az illúzióval és az elvárt jövővel, a múltban a kereszttel és a bűnösséggel, mely a tudat alattidba ette be magát, ahogyan nekem, és olyan, mint egy fertőzés.
A háttérhatalom fertőzése.
A rejtettkéz fórumot érdemes végigolvasni. Eléggé tanulságos.
Már egy korábbi cikkemben megjelöltem, Above top secret fórum 2008. Rejtettkéz beszélgetés.
Lynett Pickett könyvét, a Lucifer titkos történetét is megjelöltem korábban forrásként, ami szintén letölthető az internetről pdf-ben, vagy megvásárolható.
Azonban maga az élet, és mindaz, amit érzel onnantól, hogy szabad vagy, az az igazán megcáfolhatatlan.
Amint rájössz, hogy minden rajtad múlik, szabad vagy.
Ha elutasítás születik benned a fentiekkel kapcsolatban, én abszolút megértem. Én magam is ugyanilyen nehezen fogadtam be és értettem meg ezt az alapigazságot, amiről ez a cikk szól. Mert annyira egyszerű, hogy az összeesküvés-elméletekhez, bonyolult kutatásokhoz, túlbonyolított élethez szokott agyunk egyszerűen nem hiszi el.
Azonban meglehet, hogy a lelked már rezonál, libabőrös vagy a sorok olvasása közben, a szíved hevesebben dobog, érzed, hogy valami van itt, valami nagy kincs, amire olyan régóta várunk és az a legszebb benne, hogy:
EGYSZERŰEN CSAK FEL KELL NÉZNI AZ ÉGRE NAPPAL, ott a Nap,
FEL KELL NÉZNI AZ ÉGRE ÉJJEL: ott az esthajnalcsillag.
Azokat pedig onnan évmilliárdok óta semmi nem tüntette el, és nem is fogja még sok milliárd évig…
Áldás, béke, egységbehívás.
Végh Eszter
elérhetőségem: szabadulas777@gmail.com
sms: 0670 77 22 134
köszönet Attila Benyák munkájának, a Mágikus Kör csoport vezetőjének, aki rengeteg információt adott ehhez a cikkhez, alapos kutatómunka eredményeiA facebookon inaktiváltam magamat,

ezen a blogon posztolok helyette:


http://spiritualisforradalom.blogspot.hu/


Elérhetőségek:

szabadulas777@gmail.com

sms: 0670 77 22 134


honlapjaim:


http://szemelyiseged.iwk.hu


http://szabadszerelem.iwk.hu/


http://magmagia.iwk.hu/


http://magpiramis.iwk.hu/


Blogjaim:


http://hajnalcsillagfenyhozo.blogspot.hu/


http://egysegbenazero2017.blogspot.hu/


http://szemelyisegfejleszteseszter.blogspot.hu/


http://spiritualisforradalom.blogspot.hu/


A küldetésemben teljes irányváltás van,

ezek vannak most nálam:

 1. Tanácsadás - min változtass, hogyan tovább, a jelenlegi rezgések és helyzet alapján mi várható a közeljövőben

 2. Jelen-valóság foglalkozás

 3. Tudatos én tréning

 4. Személyiségfejlesztés spirituális úton

 5. FÉNY MÁGUSAI KÉPZÉS

 6. Tudatos teremtés tréning

 7. Mélymeditációk - Felszabaditás, Emelés, Egység

 8. Az igazság a világról - és ami ebből rád vonatkozik - tanácsadás jellegű beszélgetés, felszabaditás.

 9. FÉNYISTEN ÉS FÉNYISTENNŐ - EGYSÉGBEHIVÁS MEDITÁCIÓ

 10. MAG PIRAMIS KÉPZÉS

 11. SZIRIUSZI FÉNY MEDITÁCIÓ


Végh Eszter