Egységben van a Fény

Az Istenfogalomról az Igazság

I. rész

/részletekben közlöm majd, mert egy-egy szeletkéje is túl sok az emberi befogadóképességnek azok után, hogy nem vagyunk tudatában, miben is élünk - legalábbis eddig nem voltunk/

Figyelem!

Az alábbi írás olyan tényeket tartalmaz, melyek megzavarják a nyugalmadat, felborítják a hitrendszeredet és alapjaiban rázzák meg,

ezért saját felelősségedre olvasd el, és ha harag, tiltakozás születik benned az írás elolvasása után, vedd elő az elméd hatalmát és még egyszer vizsgáld meg, vajon tényleg okod van-e a haragra. A célom, hogy fényt gyújtsak a fejekben, mert hiába írunk 2017-et, az egyetemes hazugság átitatta a kollektív tudatalattit és iszonyatot, borzalmat, háborút, szenvedést, és voltaképpen a női-férfi egység lefelezését, a nők földi pokolba taszítását hozta, melyet még csak most kezdünk úgy igazán felülírni

A meghamisított teremtéstörténetünk Ádámmal, Évával és a kígyóval voltaképpen több ezer évre döntötte romokba az egységet férfi és nő között, hiszen a kígyót - habár az eredeti "kamusztori" alapján a íigyó azt mondta Ádámnak és Évának a Paradicsomban, hogy ha esznek a TILTOTT gyümölcsből, megvilágosodnak, és istenekké és istennőkké lesznek, akik maguk teremtik meg a saját menyországukat a Földön, ott, ahol éppen vannak - az eredendő gonosszal mosták össze, valamint a kitalált Éva-alakból voltaképpen az összes nőre ráhúzták, hogy bűnös, sőt, az eredendő bűn kiindulópontja. A kamusztori alapján Isten haragra gerjedt, amint meglátta, hogy az első emberpár evett a tiltott gyümölcsből, és Évát a következőkkel sújtotta:

- a szülés fájdalommal és kínnal jár

- a férfi után mindörökre vágyakozni fog

- a férfi uralkodik rajta, birtokba veheti, tárgyként kezelheti

- mivel a kígyó - Lucifer - mint fallikus szimbólum jelenik meg a történetben, szándékos manipulatív félrevezetésként, ezért a nőket a szexuális megkísértéssel is azonosították, így elnyomták bennük a szexualitást, mondván a női gyönyör egyenlő a gonosszal.

Majd ugyebár az első emberpár kiűzeték a Paradicsomból - melynek helyét máig nem tudják meghatározni - és arra kényszerül, hogy dolgozzon és szembenézzen az élet kihívásaival, ha már nincs egy vigyázó Atya, aki mindent megad nekik, a maguk teremtsék a valóságot egyenlő lett a végtelen kínnal és szenvedéssel - ismét szándékos manipuláció - és azzal, hogy az emberek - a nők miatt főként - BŰNÖSÖK - azaz vezekelniük kell, és onnantól a földi lét vezeklés - KARMA FOGALOM!!! - azaz a nők miatt az egész emberiség vezeklésben tölti a rövidke földi idejét, és ha jól viselkednek és sikerül megfelelni Istennek, akkor talán visszakerülhetnek haláluk után a Paradicsomba.

Az Istenfogalom amit az egész világ követ, imádkozik hozzá, benne van minden metaforánkban - hála istennek, istenem segíts - no meg persze az ördögfogalom - az ördög vigye el - kapaszkodj meg - egy KITALÁLT ISTENFOGALOM, melyet egy olyan csoport talált ki, amit háttérhatalomnak is hívunk, az a háttérhatalmi mag, ami a világot a háttérből irányítja, nem a Földről származik, és ezt is tudod, ha jobban utánanézel, vagy akár a belső hangodat kérdezed.

Bizony, a hir itt az, hogy a háttérhatalom és a kitalált Jahve Istenfogalom szerves összefüggésben van azzal, hogy a nőket évezredekre taszították le a méltó helyükről, illetve azzal, hogy a nők még csak most kezdenek magukra találni, de a férfiak nem tudnak mit kezdeni a nők viselkedésével, hiszen akármilyen felvillágosult, liberális egy férfi, a tudatalattijába mélyen bele van kódolva az a fenti vidám kis kamutörténet, melyet gondosan elvetettek magként és amely szépen ki is sarjadt, majd hatalmas indákkal körbefogta a nőt és a férfit, mely mentén a férfi tudat alatt is úgy érzi, BIRTOKOLNIA KELL A NŐT, hiszen ez van LEíRVA. Bekódolva.

A korai kereszténységben már elég sokat tettek azért, hogy ez a Jahve Istenfogalom a mindenek felett álló Egyistennel legyen egyenlő, és a luciferi minőség mint a nőt bűnbe vivő kígyó azonosuljon az eredendő gonosszal.

Először is. Nincs egy isten. Egylélek van, egy világlélek, mely kapcsolódik az Univerzális lélekmaghoz, amit forrásként azonosítunk és ami rezonál ránk.

Másodszor: csak logikus levezetésként, kérdem én, ha a kígyócska, aki olyan kedvesen felhívta az emberpár figyelmét arra, hogy ÉBREDJENEK ÖNTUDATUKRA, intelligenciáról sőt humorról tett tanúbizonyságot, és segített az emberpárnak rádöbbenni, hogy a Paradicsom nevű helyen voltaképpen IRÁNYÍTOTT ROBOTOK, akkor miért is ő az eredendő gonosz.

Harmadszor: Lucifer fogalma már jóval a kereszténység és a kamusztori megjelenése előtt jelen volt az őskori és ókori többistenhitű vallásban, minden vonulatban a fénnyel, a teremtő erővel, a női minőséggel és a kényszeritett uralommal szembeni lázadással kapcsolták össze.

Lucifer Hajnalcsillag - az ősi hit szerint a Hajnal első Csillagaként jelölték, mely minden nap reményét jelzi, azaz a jelenvalóságot, különböző neveken illették ezt a forrásenergiát, általában egy erős istenségként jelölték,  és ősidők óta a reményt és a szabadságot kapcsolták hozzá.

A női minőségbe beleolvadó öntudatosság és szabadság jelképe a fényhozó minősége. A férfivel való egység kiindulópontja, hogy a nő foglalja el méltó helyét a férfi mellett, mint vele egyenrangú társ.

Az általunk ismert teremtéstörténet előtt jóval keletkeztek teremtéstörténetek, de mi mindezt elfelejtettük és hajlamosak vagyunk feltétel nélkül elfogadni egy hiedelemrendszert, ami ez esetben egy globális megtévesztés. Az istenfogalom valójában te is ten, én is ten, bennünk van az isten, és az istennő egységben, mi vagyunk az istenek és az istennők, akik egységben tudják megteremteni a valóságukat méghozzá a maguk egyesült teremtő ereje által.

források:

http://www.gorothna.hu/index.php…

/Beszélgetés Rejtettkézzel - 2008, Above Top Secret fórum, magyar forditás/ /megjegyzés: a beszélgetés számtalan manipulativ elemet tartalmaz, TÁVOLRÓL SEM SZABAD KÉSZPÉNZNEK VENNI, Rejtettkéz tudatosan manipulálja a fórumozókat, elhitetve velük, hogy úgysincs esélyük szabadnak lenni, és ők uralnak minket/


Lynett Pickett - Lucifer titkos története

/az internetről letölthető pdf-ben, elég meggyőzően logikusan és tényekkel, forássokkal alátámasztva közli a korai teremtéstörténeteket is feltárva, hogy voltaképpen a Fényhozó alakja mit is jelent/

Eszter

2017. január 22.

elérhetőségem: szabadulas777@gmail.com


Eszter Vörösné Végh